لینک‌های مهم


لینک‌های ثبت‌نام در وبینارها و دوره‌های آموزشی:

فرم ثبت نام کوچینگ اختصاصی برای طرح‌های ترویج‌گری کاهش فساد


لینک‌های مقالات:

چرا دولت‌ها مجاز به اعمال خشونت در برابر معترضان نیستند؟

مقابله با تبعیض جنسیتی از طریق برابری دستمزد

بررسی دلایل شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال

چگونه سیاست‌گذاران عمومی را پاسخگو کنیم؟

نقش شهروندان در مبارزه با فساد

مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد

چطور شفافیت را در دولت محلی افزایش دهیم؟

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش‌های اجتماع‌محور مرتبط با کرونا؛ نقاط قوت و چالش‌ها

حق شما، نقش شما: به فساد نه بگویید