لینک‌های مهم


لینک‌های ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی:

فرم ثبت نام در دوره ترویج‌گری گام‌ به گام و توانمندسازی اقتصادی زنان

فرم ثبت‌نام در مجموعه دوره‌های آموزشی ترویج و مطالبه‌گری مدرسه پرتو در بهار ۱۴۰۱


لینک‌های مقالات:

نقش شهروندان در مبارزه با فساد

مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد

چطور شفافیت را در دولت محلی افزایش دهیم؟

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش‌های اجتماع‌محور مرتبط با کرونا؛ نقاط قوت و چالش‌ها

حق شما، نقش شما: به فساد نه بگویید