لینک‌های مهم

لینک‌های ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی:

فرم ثبت‌نام وبینارهای سه‌گانه کنش‌گری در شرایط ناپایدار اجتماعی

فرم ثبت‌نام دوره آشنایی با سیاست‌گذاری عمومی، روش‌ها و ضرورت‌ها

فرم ثبت‌نام دوره آموزشی شفافیت و فساد؛ قوانین و راهکار‌ها

فرم ثبت‌نام دوره آشنایی با حقوق اقتصادی برابر بر پایه کنوانسیون‌های بین‌المللی

فرم ثبت‌نام دوره کوچینگ اختصاصی برای طرح‌های ترویج‌گری کاهش فساد

لینک‌های مقالات:

اثرات زیست‌محیطی بحران کرونا و چالش‌های پیش رو

شاد بودن نشانه بی‌توجهی به مشکلات اجتماعی نیست

زندگی پس از فقدان عزیزان؛ چگونه سوگواری کنیم؟

سوت‌زن کیست؟

قوانین سوت‌زنی در جهان

نابرابری اقتصادی تهدیدی بر سلامت روان زنان