لینک‌های مهم


لینک‌های ثبت‌نام در وبینارها و دوره‌های آموزشی:

فرم ثبت نام دوره ظرفیت‌سازی برای حقوق اقتصادی زنان

فرم ثبت نام کوچینگ اختصاصی برای طرح‌های ترویج‌گری کاهش فساد


لینک‌های مقالات:

مقابله با تبعیض جنسیتی از طریق برابری دستمزد

چگونه بر سیاست‌گذاران عمومی تاثیر بگذاریم؟

بررسی دلایل شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال

چگونه سیاست‌گذاران عمومی را پاسخگو کنیم؟

نقش شهروندان در مبارزه با فساد

مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد

چطور شفافیت را در دولت محلی افزایش دهیم؟

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش‌های اجتماع‌محور مرتبط با کرونا؛ نقاط قوت و چالش‌ها

حق شما، نقش شما: به فساد نه بگویید