لینک‌های مهم


لینک‌های ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی و وبینارها:

ثبت نام دوره‌ها و وبینارهای پیشین پایان یافته است. لینک ثبت نام دوره‌ها و وبینارهای جدید اطلاع رسانی خواهد شد.


لینک‌های مقالات:

چرا دولت‌ها مجاز به اعمال خشونت در برابر معترضان نیستند؟

مقابله با تبعیض جنسیتی از طریق برابری دستمزد

بررسی دلایل شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال

چگونه سیاست‌گذاران عمومی را پاسخگو کنیم؟

نقش شهروندان در مبارزه با فساد

مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد

چطور شفافیت را در دولت محلی افزایش دهیم؟

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش‌های اجتماع‌محور مرتبط با کرونا؛ نقاط قوت و چالش‌ها

حق شما، نقش شما: به فساد نه بگویید