دوره‌های آموزشی

شفافیت و فساد؛ قوانین و راهکارها

برای مقابله با فساد، ابتدا باید معانی فساد و ابعاد مختلف آن را بیشتر بشناسیم و سپس با چارچوب‌های قانونی موجود که بستر و ابزار مقابله با فساد را در اختیار ما می‌گذارند آشنا شویم. این دوره آموزشی به فعالان اجتماعی، مدیران و اعضای کمپین‌ها و سمن‌های فعال در بخش‌های مختلف اجتماعی که دغدغه  شفافیت بیشتر و مقابله با فساد را دارند، کمک می‌کند که با مفهوم شفافیت و فساد، راه‌های مقابله با آن و نمونه‌های موفق مقابله با فساد بیشتر آشنا شوند.

تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹/۱/۲۵  |  مهلت ثبت‌نام: ۱۳۹۹/۱/۲۳

ادامه about شفافیت و فساد؛ قوانین و راهکارها

پاسخگو نگه‌‌ داشتن سیاست‌گذاران

انتخابی و غیرانتخابی وجود دارد؟ اپلیکیشن‌ها و رسانه‌های اجتماعی چگونه ‌می‌توانند به ابزاری مدرن برای پاسخگوکردن بیانجامند؟ و ده‌ها سوال دیگر که در بین فعالان اجتماعی و سمن‌ها کمتر به آنها به شکل روشمند و کاربردی پرداخته شده است.
این دوره آموزشی به فعالان اجتماعی، مدیران و اعضای کمپین‌ها و سمن‌های فعال در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند که با مفهوم پاسخگو نگه داشتن، روش‌ها و ابزار پاسخگو کردن سیاست‌گذاران انتخابی و غیرانتخابی در بخش دولتی و عمومی بیشتر آشنا شوند.

تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹/۱/۲۵  |  مهلت ثبت‌نام: ۱۳۹۹/۱/۲۳

ادامه about پاسخگو نگه‌‌ داشتن سیاست‌گذاران

توسعه پایدار

از تصمیم‌گیری جمعی تا سیاست‌گذاری مشارکتی

کارگاه چهار هفته‌ای از تصمیم‌گیری جمعی تا سیاست‌گذاری مشارکتی با تمرکز بر مهمترین عناصر سازنده یک سامانه اجتماعی مطلوب متشکل از سازمان‌های مردم نهاد، بهره مندان، و تصمیم گیران، سعی در پایه‌ریزی مسیری موثر برای شناخت نیازهای جامعه هدف و پاسخگویی به آنها دارد. در این دوره، ضمن مرور رویکرد مشارکتی و راهبردهای ترویج‌گری، به اصول ایجاد پروژه‌های مساله محور و همصدا در حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌پردازیم و با کارکرد سیاست‌گذاری اجتماعی آشنا می‌شویم.

تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸/۵/۲۷  |  مهلت ثبت‌نام: ۱۳۹۸/۵/۲۰

ادامه about از تصمیم‌گیری جمعی تا سیاست‌گذاری مشارکتی

توسعه پایدار

شفافیت برای ترویج‌گران و سازمان‌های مردم‌نهاد

موفقیت یک پروژه ترویجی و پایداری یک سازمان مردم‌نهاد در گرو شناخت ابعاد مختلف مفهوم شفافیت و نهادینه کردن این مفهوم در روندهای اجرایی است. این دوره آموزشی برای مدیران و اعضا سازمان‌های مردم‌نهاد که در حوزه‌ی ترویج فعالیت دارند، مدیران کمپین‌ها و دست‌ اندرکاران طرح‌ها و پروژه‌های اجتماعی طراحی شده است و فعالان حوزه‌ی ترویج و حمایت‌گری که ترجیحا دارای تجربه‌ی کاری مدیریت و برنامه‌ریزی کار تیمی و اجرای پروژه هستند و یا فعالانی که می‌خواهند مدیریت پروژه‌ای را آغاز کنند می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند.

ادامه about شفافیت برای ترویج‌گران و سازمان‌های مردم‌نهاد

شفافیت و پاسخگویی

منشور رفتاری در سازمان‌های مردم‌نهاد

کدهای رفتاری یاCode of Conduct از جمله ابزارهایی هستند که سازمان‌ها می‌توانند از طریق آن ، آرمان‌ها و اهداف رفتاری خود را در جهت صحیح محقق سازند. وجود اصول مدون رفتار حرفه‌ای، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی موجب می‌شود، افراد تصميمات صحيح اتخاذ كنند و از ابهام، سردرگمی رهايی يابند و عملکرد حرفه‌ای و منطبق با ماموریت و اهداف سازمانی ارائه دهند. در کارگاه آموزشی چهارهفته‌ای Code of Conduct، تلاش خواهیم کرد تا اهمیت و چرایی منشور رفتار در سازمان‌های مردم نهاد و پروژه‌های ترویجی را مرور کنیم از چالش‌های اجرایی آن بگوییم و فرایند تدوین و بازنگری منشور رفتاری در سازمان را تهیه کنیم.

ادامه about منشور رفتاری در سازمان‌های مردم‌نهاد