ابزار_سنجش_شفافیت_در_سازمان‌های_مردم_نهاد_و_پروژه‌های_ترویجی
ابزار سنجش شفافیت در سازمان‌های مردم نهاد و پروژه‌های ترویجی
کاربرد عملی این شفافیت در فعالیت‌های ترویجی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.
_دوره_شنیدن_صدای_بهره‌مندان
دوره شنیدن صدای بهره‌مندان
محور اصلی این دوره آموزشی، اهمیت ارتباط مؤثر با اعضای جامعه هدف در موفقیت پروژه‌های ترویجی است؛ این‌که چه الگوهایی به بهبود رابطه سازمان‌های مردم‌نهاد و اعضای جامعه هدف می‌انجامد.
__دوره_منشور_رفتاری_در_سازمان‌های_مردم_نهاد
دوره منشور رفتاری در سازمان‌های مردم نهاد
کدهای رفتاری یاCode of Conduct از جمله ابزارهایی هستند که سازمان‌ها می‌توانند از طریق آن ، آرمان‌ها و اهداف رفتاری خود را در جهت صحیح محقق سازند.
اهمیت_مشارکت_بخش_خصوصی_در_پروژه‌های_اجتماعی
اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اجتماعی
جلب مشارکت شرکت‌های خصوصی در پروژه‌های ترویجی – اجتماعی؛ بهترین استراتژی چیست؟
اینفوگرافیک؛_۶_گام_موثر_برای_موفقیت_در_مدیریت_نیروهای_داوطلب
اینفوگرافیک؛ ۶ گام موثر برای موفقیت در مدیریت نیروهای داوطلب
راه‌هایی که کارشناسان برای مدیریت موثر و هم‌کاری مستمر با داوطلبان توصیه می‌کنند
از_روش_تحقیق_گروه_تمرکزی_چه_می‌دانیم؟
از روش تحقیق گروه تمرکزی چه می‌دانیم؟
گروه تمرکزی نوعی از مصاحبه‌ی گروهی است که در آن چند نفر شرکت­‌کننده و یک تسهیل‌گر یا گرداننده (به غیر از تسهیل‌گر) حاضر هستند...
راه‌هایی_برای_دخیل_کردن_افراد_دارای_معلولیت_در_جامعه
راه‌هایی برای دخیل کردن افراد دارای معلولیت در جامعه
ما به عنوان ترویج‌گران و شهروندان مسئول از شرایط معلولان چه می‌دانیم؟ از نیازهاشان خبر داریم؟ می‌دانیم بسیاری از آن‌ها به دلیل نبود امکانات مناسب خانه‌نشین شده‌اند؟
چه‌طور_می‌توانیم_در_«مذاکرات»_موفق_باشیم_-_بخش_دوم
چه‌طور می‌توانیم در «مذاکرات» موفق باشیم - بخش دوم
مذاکرات مثل هر چالش دیگری، نیاز به ‌آماده‌سازی دارد. علاوه بر تهیه مقدمات مذاکره، شما به عنوان مذاکره‌کننده باید از نظر فردی هم آماده باشید...
چه‌طور_می‌توانیم_در_«مذاکرات»_موفق_باشیم_-_بخش_اول
چه‌طور می‌توانیم در «مذاکرات» موفق باشیم - بخش اول
تصور اغلب مردم از «مذاکرات»، اتاق‌های کنفرانس، لباس‌های رسمی و توافقات میلیونی است، اما در حقیقیت همه ما هر روز در حال «مذاکره» با دیگران هستیم.
توصیه‌هایی_برای_به_تصویر_کشیدن_افراد_دارای_معلولیت_در_رسانه‌ها
توصیه‌هایی برای به تصویر کشیدن افراد دارای معلولیت در رسانه‌ها
برای افراد دارای معلولیت در جهان، اهمیت زیادی دارد که معلولیت‌هایشان به درستی ترسیم شود و عزت نفس‌شان خدشه‌دار نشود.
اینفوگرافیک؛_با_«آگاهی»_به_جنگ_سرطان_پستان_برویم
اینفوگرافیک؛ با «آگاهی» به جنگ سرطان پستان برویم
ریزه‌کاری‌هایی_برای_موفقیت_در_مذاکرات_-_بخش_سوم
ریزه‌کاری‌هایی برای موفقیت در مذاکرات - بخش سوم
ای موفق شدن در این مذاکرات علاوه بر چهارچوب مذاکره باید جزئیات و ریزه‌کاری‌های زیادی را رعایت کرد.
کمپینی_که_بعد_از_تصادف_یک_پدر_راه_افتاد:_«من_هم_خط_عابر_پیاده_را_می‌خوانم»
کمپینی که بعد از تصادف یک پدر راه افتاد: «من هم خط عابر پیاده را می‌خوانم»
مطالبه این کمپین روشن است: «رعایت حق عابر پیاده، خواست مشترک ماست.»
دوره_«آشنایی_با_کنوانسیون_بین‌المللی_حقوق_افراد_دارای_معلولیت»
دوره «آشنایی با کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت»
اینفوگرافیک؛_کارزاری_برای_پایان_دادن_به_مصرف_بی‌رویه_آنتی‌بیوتیک‌ها
اینفوگرافیک؛ کارزاری برای پایان دادن به مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها
مقاومت باکتری‌ها از مهم‌ترین چالش‌های جامعه مدرن در حوزه‌ی سلامت است، تا حدی که برخی دانشمندان خطر آن برای جامعه انسانی را با «تروریسم» برابر دانسته‌اند.