ترویج‌ و حمایت‌‌گری

افزایش قدرت شهروندان برای ایجاد تغییرات اجتماعی با استفاده از فتو-وُیس Photovoice

یکی از مهم‌ترین ابزارهای هر شهروند برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران عمومی «دوربین» است. ترکیبی از عکس، فیلم و صدا، شهروندان…

ادامه about افزایش قدرت شهروندان برای ایجاد تغییرات اجتماعی با استفاده از فتو-وُیس Photovoice

ترویج‌ و حمایت‌‌گری

تلاش برای تاثیرگذاری بردیدگاه سیاست‌‌گذاران عمومی از طریق رسانه‌ها

رسانه‌ها مهمترین ابزار تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران عمومی هستند چراکه: با این وجود قبل از توسل به رسانه‌ها باید بدانیم چگونه…

ادامه about تلاش برای تاثیرگذاری بردیدگاه سیاست‌‌گذاران عمومی از طریق رسانه‌ها