ترویج‌ و حمایت‌گری

درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) چیست و چطور در برابر اطلاعات جعلی از جامعه محافظت می‌کند؟

کثرت اطلاعات ساختگی یا جعلی (فیک نیوز) و دیس اینفورمیشن و سرعت بالای انتشار و پخش آن، متاثر از توسعه…

ادامه about درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) چیست و چطور در برابر اطلاعات جعلی از جامعه محافظت می‌کند؟

ترویج‌ و حمایت‌گری

اخبار جعلی (دیس‌اینفورمیشن) چگونه می‌توانند مسیر جنبش‌های مدنی را تغییر دهند؟

شبکه‌های اجتماعی امروزه ابزار مهمی برای جنبش‌های مدنی هستند. فعالان جنبش‌های مدنی این روزها برای ترویج دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها، پیشبرد…

ادامه about اخبار جعلی (دیس‌اینفورمیشن) چگونه می‌توانند مسیر جنبش‌های مدنی را تغییر دهند؟

شفافیت و پاسخ‌گویی

شفافیت و پاسخگویی سیاست‌گذاران با پیگیری دخل و خرج بودجه‌های عمومی

منابع عمومی/دولتی، فرصتی است در اختیار سیاست‌گذاران تا امنیت، رفاه و توسعه/پیشرفت را رقم زنند. اما منابع مالی بدون نظارت…

ادامه about شفافیت و پاسخگویی سیاست‌گذاران با پیگیری دخل و خرج بودجه‌های عمومی

ترویج‌ و حمایت‌‌گری

تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران؛ بخش خصوصی و معمای حل مسائل اجتماعی

عوامل زیادی وجود دارند که نقش کلیدی بر رای و نظر سیاست‌گذاران دارند و سیاست‌گذاران در پروسه تصمیم‌گیری متاثر از رای و نظر…

ادامه about تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران؛ بخش خصوصی و معمای حل مسائل اجتماعی