ترویج‌ و حمایت‌گری

ساخت سرمایه‌های اجتماعی برای جلوگیری از خشونت در السالوادور

خلاصه‌ای از پروژه   هدف این پروژه تقویت ظرفیت دولت در السالوادور برای جلوگیری و کاهش خشونت و حمایت از نهادهای مرتبط در سطح…

ادامه about ساخت سرمایه‌های اجتماعی برای جلوگیری از خشونت در السالوادور

ترویج‌ و حمایت‌‌گری

راهکارهایی برای افزایش شفافیت مالی در سازمان‌های مردم‌نهاد

شفافیت عملکرد در زمینه‌های مختلف از مسوولیت‌های مهم مدیران سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد می‌باشد و شفافیت مالی یکی از مهم‌ترین…

ادامه about راهکارهایی برای افزایش شفافیت مالی در سازمان‌های مردم‌نهاد

شفافیت و پاسخ‌گویی

سازمان‌های غیردولتی و مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری از دولت‌ها

در مقاله قبلی خواندیم که ​انتشار اطلاعات تمیز و قابل استفاده به مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری کمک می‌کند ولی لزوما به…

ادامه about سازمان‌های غیردولتی و مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری از دولت‌ها