تجربه‌های موفق

مراکش؛ پروژه‌ای با مشارکت بخش‌های مختلف جامعه برای مقابله با خشونت علیه زنان

خلاصه‌ای از پروژه  «تمکینه» در عربی مراکشی به معنی توانمندسازی است و همین توانمندسازی، استراتژی کلیدی این پروژه برای توانا ساختن…

ادامه about مراکش؛ پروژه‌ای با مشارکت بخش‌های مختلف جامعه برای مقابله با خشونت علیه زنان

ترویج‌ و حمایت‌گری

ساخت سرمایه‌های اجتماعی برای جلوگیری از خشونت در السالوادور

خلاصه‌ای از پروژه   هدف این پروژه تقویت ظرفیت دولت در السالوادور برای جلوگیری و کاهش خشونت و حمایت از نهادهای مرتبط در سطح…

ادامه about ساخت سرمایه‌های اجتماعی برای جلوگیری از خشونت در السالوادور