تجربه‌های موفق
نگاهی اجمالی به آمار افراد دارای معلولیت در ایران و فعالیت¬های کنشگران این حوزه - قسمت اول

نگاهی اجمالی به آمار افراد دارای معلولیت در ایران و فعالیت‌های کنشگران این حوزه (بخش اول)

مقدمه طبق آمارهای جهانی حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان یعنی بیش از یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت…

ادامه about نگاهی اجمالی به آمار افراد دارای معلولیت در ایران و فعالیت‌های کنشگران این حوزه (بخش اول)

شفافیت و پاسخ‌گویی
انواع فساد

انواع فساد

شناخت انواع فساد و تمایز آن کمک می‌کند چهره‌های متفاوت فساد روشن‌تر شود و وقتی در شکل‌های مختلف اتفاق می‌افتد…

ادامه about انواع فساد