ترویج‌ و حمایت‌‌گری

تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران؛ بخش خصوصی و معمای حل مسائل اجتماعی

عوامل زیادی وجود دارند که نقش کلیدی بر رای و نظر سیاست‌گذاران دارند و سیاست‌گذاران در پروسه تصمیم‌گیری متاثر از رای و نظر…

ادامه about تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران؛ بخش خصوصی و معمای حل مسائل اجتماعی

ترویج‌ و حمایت‌‌گری

تلاش برای تاثیرگذاری بردیدگاه سیاست‌‌گذاران عمومی از طریق رسانه‌ها

رسانه‌ها مهمترین ابزار تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران عمومی هستند چراکه: رسالت رسانه‌ها حمایت از حقوق عمومی است رسانه‌ها حلقه واسط شهروندان…

ادامه about تلاش برای تاثیرگذاری بردیدگاه سیاست‌‌گذاران عمومی از طریق رسانه‌ها

ترویج‌ و حمایت‌‌گری

چالش‌های تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران عمومی؛ شناخت مخالفان

تغییرات اجتماعی یک شبه حاصل نمی‌شود و اصولا سهل‌الوصول نیست، چرا‌که در هر جامعه‌ای، سیاست‌ها توسط سیاست‌گذاران عمومی بر اساس…

ادامه about چالش‌های تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران عمومی؛ شناخت مخالفان