ترویج‌ و حمایت‌‌گری

چالش‌های تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران عمومی؛ شناخت مخالفان

تغییرات اجتماعی یک شبه حاصل نمی‌شود و اصولا سهل‌الوصول نیست، چرا‌که در هر جامعه‌ای، سیاست‌ها توسط سیاست‌گذاران عمومی بر اساس…

ادامه about چالش‌های تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران عمومی؛ شناخت مخالفان

ترویج‌ و حمایت‌گری

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش‌های اجتماع‌محور مرتبط با کرونا؛ نقاط قوت و چالش‌ها

بررسی یک تحقیق و مطالعه کیفی از ۱۹ سازمان مردم‌نهاد در کشورهای زامبیا و آفریقای جنوبی آموزش‌ اجتماع‌محور پل ارتباطی…

ادامه about نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش‌های اجتماع‌محور مرتبط با کرونا؛ نقاط قوت و چالش‌ها