ترویج‌ و حمایت‌گری

ترویج‌ و حمایت‌گری

توان‌افزایی اقتصادی زنان برای مواجهه با بحران‌های محیط زیستی 

بحران‌های محیط زیستی نابرابری جنسیتی را افزایش می‌دهد و خشونت علیه زنان را تشدید می‌کند. حقوق اقتصادی زنان در هنگام…

ادامه about توان‌افزایی اقتصادی زنان برای مواجهه با بحران‌های محیط زیستی 

ترویج‌ و حمایت‌گری

راهنمای ارزیابی برابری جنسیتی در سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌ها

۸ مارس، روز جهانی زنان، فرصتی است برای مرور و گرامیداشت تلاش‌ها و دستاوردهای زنان، فعالان حقوق زنان و پیشرفت‌های…

ادامه about راهنمای ارزیابی برابری جنسیتی در سازمان‌های مردم نهاد و شرکت‌ها