ترویج‌ و حمایت‌گری

ترویج‌ و حمایت‌گری

درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) چیست و چطور در برابر اطلاعات جعلی از جامعه محافظت می‌کند؟

کثرت اطلاعات ساختگی یا جعلی (فیک نیوز) و دیس اینفورمیشن و سرعت بالای انتشار و پخش آن، متاثر از توسعه…

ادامه about درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) چیست و چطور در برابر اطلاعات جعلی از جامعه محافظت می‌کند؟

ترویج‌ و حمایت‌گری

اخبار جعلی (دیس‌اینفورمیشن) چگونه می‌توانند مسیر جنبش‌های مدنی را تغییر دهند؟

شبکه‌های اجتماعی امروزه ابزار مهمی برای جنبش‌های مدنی هستند. فعالان جنبش‌های مدنی این روزها برای ترویج دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها، پیشبرد…

ادامه about اخبار جعلی (دیس‌اینفورمیشن) چگونه می‌توانند مسیر جنبش‌های مدنی را تغییر دهند؟