ترویج‌ و حمایت‌گری

ترویج‌ و حمایت‌گری

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش‌های اجتماع‌محور مرتبط با کرونا؛ نقاط قوت و چالش‌ها

بررسی یک تحقیق و مطالعه کیفی از ۱۹ سازمان مردم‌نهاد در کشورهای زامبیا و آفریقای جنوبی آموزش‌ اجتماع‌محور پل ارتباطی…

ادامه about نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش‌های اجتماع‌محور مرتبط با کرونا؛ نقاط قوت و چالش‌ها