شفافیت و پاسخ‌گویی

ترویج‌ و حمایت‌گری

درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) چیست و چطور در برابر اطلاعات جعلی از جامعه محافظت می‌کند؟

کثرت اطلاعات ساختگی یا جعلی (فیک نیوز) و دیس اینفورمیشن و سرعت بالای انتشار و پخش آن، متاثر از توسعه…

ادامه about درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) چیست و چطور در برابر اطلاعات جعلی از جامعه محافظت می‌کند؟