شفافیت و پاسخ‌گویی

ترویج‌ و حمایت‌گری

درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) چیست و چطور در برابر اطلاعات جعلی از جامعه محافظت می‌کند؟

کثرت اطلاعات ساختگی یا جعلی (فیک نیوز) و دیس اینفورمیشن و سرعت بالای انتشار و پخش آن، متاثر از توسعه…

ادامه about درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) چیست و چطور در برابر اطلاعات جعلی از جامعه محافظت می‌کند؟

شفافیت و پاسخ‌گویی

سازمان‌های غیردولتی و مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری از دولت‌ها

در مقاله قبلی خواندیم که ​انتشار اطلاعات تمیز و قابل استفاده به مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری کمک می‌کند ولی لزوما به…

ادامه about سازمان‌های غیردولتی و مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری از دولت‌ها

شفافیت و پاسخ‌گویی
انواع فساد

انواع فساد

شناخت انواع فساد و تمایز آن کمک می‌کند چهره‌های متفاوت فساد روشن‌تر شود و وقتی در شکل‌های مختلف اتفاق می‌افتد…

ادامه about انواع فساد