شفافیت و پاسخ‌گویی

شفافیت و پاسخ‌گویی

سازمان‌های غیردولتی و مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری از دولت‌ها

در مقاله قبلی خواندیم که ​انتشار اطلاعات تمیز و قابل استفاده به مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری کمک می‌کند ولی لزوما به…

ادامه about سازمان‌های غیردولتی و مطالبه پاسخ‌گویی و مسؤولیت‌پذیری از دولت‌ها

شفافیت و پاسخ‌گویی
انواع فساد

انواع فساد

شناخت انواع فساد و تمایز آن کمک می‌کند چهره‌های متفاوت فساد روشن‌تر شود و وقتی در شکل‌های مختلف اتفاق می‌افتد…

ادامه about انواع فساد