ترویج‌ و حمایت‌‌گری

ترویج‌ و حمایت‌‌گری

راهکارهایی برای افزایش شفافیت مالی در سازمان‌های مردم‌نهاد

شفافیت عملکرد در زمینه‌های مختلف از مسوولیت‌های مهم مدیران سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد می‌باشد و شفافیت مالی یکی از مهم‌ترین…

ادامه about راهکارهایی برای افزایش شفافیت مالی در سازمان‌های مردم‌نهاد

ترویج‌ و حمایت‌‌گری

حل تعارض فرایندی پویا است

حل تعارض یا اختلاف فرایندی است که طرفین بر اساس آن راه حلی صلح‌آمیز برای اختلاف میان خود پیدا کنند. وقتی اختلافی پیش می‌آید، معمولا بهترین راه برای حل آن، صحبت و مذاکره است. البته روش‌های دیگر بر اساس نوع دست‌بندی و معیارهای تعارض وجود دارد مانند مصالحه و میانجگری یا تلفیقی از این روش‌ها. در این مقاله استفاده از روش مذاکره برای حل تعارض را مرور می‌کنیم.

ادامه about حل تعارض فرایندی پویا است