توسعه پایدار

توسعه پایدار

تاب‌آوری در رویداد‌های دشوار

در این مقاله می‌خواهیم فرایند تاب‌آوری در برابر اتفاقات تلخ و رویدادهای دشوار را که هر کدام از ما در طول زندگی با آن مواجه هستیم بررسی کنیم. منظور از اتفاقات تلخ در زندگی کدام موارد هستند؟ فجایع طبیعی، جنگ، دگرگونی‌های شدید غیرمنتظره، تصادف، بیماری‌های جدی، مرگ عزیزان و … نمونه‌هایی از تجربیات سختی هستند که بسیاری از ما در طول زندگی حداقل با یکی از آنها مواجه می‌شویم.

ادامه about تاب‌آوری در رویداد‌های دشوار