ترویج و حمایت‌گری

تجربه‌های موفق
کمپین «۱۱ ایران»، تلاشی برای بازگرداندان معلولان به جامعه

کمپین «۱۱ ایران»، تلاشی برای بازگرداندان افراد دارای معلولیت به جامعه

تعدادشان کم نیست، ۱۱ درصد از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی ایران، اما کمتر از آن‌ها می‌شنویم. «معلولان»، کسانی که شرایطی…

ادامه about کمپین «۱۱ ایران»، تلاشی برای بازگرداندان افراد دارای معلولیت به جامعه