ترویج و حمایت‌گری

تجربه‌های موفق
دلرس هورتا فردی که تغییر را برای مهاجران و کارگران به ارمغان آورد!

دلرس هورتا فردی که تغییر را برای مهاجران و کارگران به ارمغان آورد!

دلرس هورتا چاره‌اندیش و حامی کارگران کم‌درآمد و مهاجران کشورش بود؛ کسی که »اتحادیه کارگران مزارع« را در کالیفرنیا تاسیس کرد. او…

ادامه about دلرس هورتا فردی که تغییر را برای مهاجران و کارگران به ارمغان آورد!

تجربه‌های موفق

هلن کلر؛ ترویج‌گر حقوق نابینایان

هلن کلر اولین فرد نابینا-ناشنوا بود که از دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی نه تنها به عنوان نابینا-ناشنوایی که ناممکن را ممکن ساخت، شناخته می‌شود، بلکه نقش او به عنوان یک ترویج‌گر که توجه جهانی را به حقوق نابینایان جلب نمود، بسیار ماندگار و حائز اهمیت است.

ادامه about هلن کلر؛ ترویج‌گر حقوق نابینایان