تجربه‌های موفق

هلن کلر؛ ترویج‌گر حقوق نابینایان

هلن کلر اولین فرد نابینا-ناشنوا بود که از دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی نه تنها به عنوان نابینا-ناشنوایی که ناممکن را ممکن ساخت، شناخته می‌شود، بلکه نقش او به عنوان یک ترویج‌گر که توجه جهانی را به حقوق نابینایان جلب نمود، بسیار ماندگار و حائز اهمیت است.

ادامه about هلن کلر؛ ترویج‌گر حقوق نابینایان