داوطلب

کارهای خوب؛ حس‌های خوب

می‌دانید انجام کارهای داوطلبانه با اهداف خیرخواهانه علاوه بر جامعه برای خود شخص داوطلب هم سودمند است؟

اینفوگرافیک؛ ۶ گام موثر برای موفقیت در مدیریت نیروهای داوطلب

راه‌هایی که کارشناسان برای مدیریت موثر و هم‌کاری مستمر با داوطلبان توصیه می‌کنند