آموزش

اینفوگرافیک؛ روز جهانی زبان مادری و اهمیت آموزش آن

از زبان مادری و اهمیت آن در زندگی افراد و جامعه بیش‌تر بدانیم

اینفوگرافیک؛ روز جهانی سرطان فرصتی برای ترویج‌گران حوزه‌ی سلامت

نمی‌شود منکر این شد که سرطان بیماری سختی است و می‌تواند منجر به مرگ شود، اما راه نجات چیست؟ جواب کوتاه است: آگاهی‌رسانی و آموزش