دوره‌های مدرسه ترویج و حمایت‌گری پرتو، با هدف توانمندسازی علاقه مندان به مشارکت در حل مشکلات اجتماعی، طراحی شده است. روش‌های آموزشی مدرسه پرتو برگرفته از مدل‌های مشارکتی آموزش آنلاین توسط کارشناسان مدرسه پرتو برای مخاطبان فارسی زبان و با توجه به نیازهای منطقه بومی شده است.

 

 

مهمترین عناصر سازنده یک سامانه اجتماعی مطلوب، متشکل از سازمان‌های مردم نهاد، بهره مندان، و تصمیم‌گیران، سعی در پایه‌ریزی مسیری موثر برای شناخت نیازهای جامعه هدف و پاسخ‌‍گویی به آنها دارد.
تاریخ شروع دوره: شهريور 1398
تاریخ پایان دوره: مهر 1398
فرصت ثبت نام: شهريور 1398
ثبت نام کنید
کدهای رفتاری یاCode of Conduct از جمله ابزارهایی هستند که سازمان‌ها می‌توانند از طریق آن ، آرمان‌ها و اهداف رفتاری خود را در جهت صحیح محقق سازند.
تاریخ شروع دوره: خرداد 1398
تاریخ پایان دوره: تير 1398
فرصت ثبت نام: خرداد 1398
ثبت نام کنید
محور اصلی این دوره آموزشی، اهمیت ارتباط مؤثر با اعضای جامعه هدف در موفقیت پروژه‌های ترویجی است؛ این‌که چه الگوهایی به بهبود رابطه سازمان‌های مردم‌نهاد و اعضای جامعه هدف می‌انجامد.
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
فرصت ثبت نام:
ثبت نام کنید
ابزارهای تضمین موفقیت در پروژه‌های ترویجی و سازمانهای مردم‌نهاد
تاریخ شروع دوره: دى 1397
تاریخ پایان دوره: اسفند 1397
فرصت ثبت نام: دى 1397
ثبت نام کنید
موفقیت یک پروژه ترویجی و پایداری یک سازمان مردم‌نهاد در گرو شناخت ابعاد مختلف شفافیت و نهادینه کردن آن در روندهای اجرایی است.
تاریخ شروع دوره: دى 1397
تاریخ پایان دوره: اسفند 1397
فرصت ثبت نام: دى 1397
ثبت نام کنید
اگر در صدد اجرای یک پروژه ترویجی در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت هستید و یا اگر در حال اجرای یک پروژه‌اید و برای بهبود کیفیت اجرا و دستیابی سریع‌تر و کامل‌تر به اهداف پروژه‌تان به کمک نیاز دارید، این دوره برای شماست!
تاریخ شروع دوره: تير 1397
تاریخ پایان دوره: شهريور 1397
فرصت ثبت نام: خرداد 1397
ثبت نام کنید
این دوره برای افراد دغدغه‌مند و مؤسساتی است که می‌خواهند اقدامی عملی و موثر برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت انجام دهند.
تاریخ شروع دوره: ارديبهشت 1397
تاریخ پایان دوره: خرداد 1397
فرصت ثبت نام: ارديبهشت 1397
ثبت نام کنید
حدود ۱۱ درصد ایرانی‌ها را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند؛ یعنی نزدیک به ۹ میلیون نفر! اگر شما از کسانی هستید که برای بهبود کیفیت زندگی این جمعیت ۹ میلیون نفری، تلاش می‌کنید یا می‌خواهید فعالیت خود را آغاز کنید، این دوره برای شماست!
تاریخ شروع دوره: بهمن 1396
تاریخ پایان دوره: اسفند 1396
فرصت ثبت نام: بهمن 1396
ثبت نام کنید