شفافیت و پاسخ‌گویی

رسانه

منابع تامین مالی در پروژه‌های ترویجی

پیکره هر فعالیت ترویجی برای حرکت، نیاز به انرژی دارد. یکی از منابع تامین‌ این انرژی، منبع مالی است. حامیان مالی، تقویت‌کننده و ضامن ادامه فعالیت‌های ترویجی هستند. بنابراین بسیار مهم است که آنان را به‌درستی شناخته، مواضع‌شان را تحلیل کرده و استراتژی برقراری ارتباط با هر یک از آنان را تدوین کنیم. حامیان مالی یک پروژه ترویجی می‌توانند اشخاص، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های دولتی و… باشند. برای جلب نظر آن‌ها، لازم است که با انتظارت و خواست‌های آنان آشنا باشیم؛ و در صورت امکان آنچه را می‌خواهند، برایشان مهیا، و در قبال آن از حمایتشان بهره‌مند شویم.

ادامه about منابع تامین مالی در پروژه‌های ترویجی