منابع تامین مالی در پروژه‌های ترویجی

پیکره هر فعالیت ترویجی برای حرکت، نیاز به انرژی دارد. یکی از منابع تامین‌ این انرژی، منبع مالی است. حامیان مالی، تقویت‌کننده و ضامن ادامه فعالیت‌های ترویجی هستند. بنابراین بسیار مهم است که آنان را به‌درستی شناخته، مواضع‌شان را تحلیل کرده و استراتژی برقراری ارتباط با هر یک از آنان را تدوین کنیم. حامیان مالی یک پروژه ترویجی می‌توانند اشخاص، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های دولتی و… باشند. برای جلب نظر آن‌ها، لازم است که با انتظارت و خواست‌های آنان آشنا باشیم؛ و در صورت امکان آنچه را می‌خواهند، برایشان مهیا، و در قبال آن از حمایتشان بهره‌مند شویم.

برندهای تجاری می‌خواهند در فعالیتی مشارکت کنند که:

از طریق آن به چشم بیایند؛ موجب افزایش شهرت برند و نام تجاری‌شان شود؛ وجهه اجتماعی‌شان را تقویت کند و آن‌ها را در قبال جامعه مسئول نشان دهد؛ به جذب توجه و ترافیک بیشتر در حوزه کاری‌شان منجر شود؛ و موجب نمایش محصول و سرویسشان گردد.

ادارات و ارگان‌های دولتی می‌خواهند با کسی مشارکت کنند که:

آن‌ها را در جهت انجام وظایف و اهدافشان و کسب رفاه عمومی یاری کند؛ در ایجاد فرهنگ همیاری و انجام کار با حداقل هزینه‌ها و حداکثر کارایی موفق باشد؛ و در مواردی، با ایجاد رضایت عمومی، به تقویت وجهه آن‌ها کمک کند.

اشخاص مستقل می‌خواهند با کسی مشارکت کنند که:

به آن‌ها در تحقق اهداف و رویاهای شخصی‌ و پیشرفت اجتماعی و سیاسی‌شان کمک کند. برخی افراد نیز صرفاً به دنبال راهی برای انجام امور خیر و کمک به سایرین هستند.

گرچه یافتن یک یا چند اسپانسر ثابت، بهترین شکل تامین منابع مالی است، اما تنها راه آن نیست. در اینفوگرافیک زیر، با برخی روش‌های تامین منابع مالی برای حرکت ترویجی آشنا می‌شوید.