توسعه پایدار

تجربه‌های موفق

مراکش؛ پروژه‌ای با مشارکت بخش‌های مختلف جامعه برای مقابله با خشونت علیه زنان

خلاصه‌ای از پروژه  «تمکینه» در عربی مراکشی به معنی توانمندسازی است و همین توانمندسازی، استراتژی کلیدی این پروژه برای توانا ساختن…

ادامه about مراکش؛ پروژه‌ای با مشارکت بخش‌های مختلف جامعه برای مقابله با خشونت علیه زنان

تجربه‌های موفق

نهاد زنان سازمان ملل، تبعیض جنسیتی گسترده علیه زنان را به تصویر می‌کشد

نهاد زنان سازمان ملل با طراحی مجموعه‌ای از آگهی‌های ترویجی، تبعیض جنسیتی گسترده علیه زنان را نشان داد. این مجموعه…

ادامه about نهاد زنان سازمان ملل، تبعیض جنسیتی گسترده علیه زنان را به تصویر می‌کشد