نهاد زنان سازمان ملل، تبعیض جنسیتی گسترده علیه زنان را به تصویر می‌کشد

نهاد زنان سازمان ملل با طراحی مجموعه‌ای از آگهی‌های ترویجی، تبعیض جنسیتی گسترده علیه زنان را نشان داد.

این مجموعه بر اساس جستجوی واقعی چند کلیدواژه در موتور جستجوی گوگل به دست آمده‌ است. گروهی که مسئولیت طراحی این مجموعه ترویجی را بر عهده داشت با جستجوی عبارات «زنان نمی‌توانند، زنان باید، زنان نباید و زنان نیاز دارند که…» در موتور جستجوی گوگل، به نتایج بهت‌آوری رسید. این جستجوها که در تاریخ ۹ مارس ۲۰۱۳ انجام شده، از احساسات منفی علیه زنان پرده بر‌می‌دارد؛ از کلیشه‌سازی گرفته تا انکار آشکارای حقوق زنان.

کریستوفر هانت، مدیر هنری این تیم تبلیغات ابتکاری می‌گوید «زمانی که ما به این جستجو پرداختیم حقیقتاْ از شدت منفی بودن نتایج آن‌ شوکه شدیم».

این گروه سپس ایده این عکس‌ها را پرورش داد. در این عکس‌ها نتیجه به دست آمده از جستجوی گوگل، بر روی دهان زنان قرار داده شده است، گویی که این جملات سعی در خاموش کردن صدای زنان دارند.

نتایج تکمیل خودکار عبارات زیر در موتور جستجوی گوگل در چند کشور مختلف اینچنین بود:

زنان باید: در خانه بماننند، برده باشند، در آشپزخانه باشند، در کلیسا حرف نزنند!

زنان نمی‌توانند: رانندگی کنند، اسقف باشند، مورد اعتماد باشند!

زنان نباید: حق و حقوقی داشته باشند، رای دهند، کار کنند، بوکس بازی کنند!

زنان نیاز دارند: سرجایشان نشانده شوند، جایگاهشان را بدانند، کنترل شوند، تادیب شوند!

به گفته کریم شوهیبر، استراتژیست محتوای این مجموعه، «این پروژه ترویجی به این دلیل تا این حد تاثیرگذار و تکان‌دهنده ‌است که به سادگی نشان می‌دهد که برای رسیدن به برابری جنسیتی چه راه درازی در پیش است. این‌ عکس‌ها تلنگری برای یادآوری این موضوع هستند».

این نتایج که از یک جستجوی ساده در گوگل به دست آمده‌اند، برای نهاد زنان سازمان ملل، تاییدکننده نیاز مبرم ادامه تلاش‌ها در مورد حقوق، توانمندسازی و برابری زنان است. این هدفی است که این نهاد در سراسر جهان دنبال می‌کند.

منبع