ویژگی‌های پیام خوب برای یک کارزار

پیدا کردن یک پیام مناسب برای یک کارزار، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که شاید گاهی توجه کافی به آن نشود. در حالی که باید قبل از آن که به طراحی پوستر‌ها، عکس‌ها و مراسم و برنامه‌ها بپردازید، پیام کارزارتان را مشخص کنید.

سوالی که در طراحی یک پیام باید به آن پاسخ دهید این است: شما چه می‌خواهید بگویید؟ استدلال کلیدی شما برای جلب توجه افراد، قانع‌کردن آن‌ها و تشویقشان برای فعالیت و حمایت از پروژه ترویجی شما چیست؟ برخی اوقات پاسخ به این سوال ساده است. اما گاهی، موضوع پروژه ترویجی شما موضوعی پیچیده است و زوایای مختلفی از یک مسئله را در برمی‌گیرد.

به هر حال پیامی که برای کارزارتان انتخاب می‌کنید، نقشی اساسی در موفقیت کارزار شما خواهد داشت.

یک پیام خوب چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

  • ساده و شفاف است و با زبانی آسان و قابل فهم نوشته شده است.
  • درست و معتبر است.
  • برای شرکت در کارزار، به مخاطب انگیزه می‌دهد.
  • دستاورد و یا تفاوتی که در نتیجه کارزار حاصل می‌شود را به وضوح در مقابل دیدگان مخاطب قرار می‌دهد.

چطور یک پیام خوب بسازیم؟

قبل از ساختن پیام شما نیاز به جمعیت‌شناسی مخاطب کارزار خود دارید. مخاطبان بالقوه شما در چه گروه سنی قرار دارند؟ جنسیت آن‌ها چیست؟ کجا زندگی می‌کنند؟ شغلشان چیست؟ دستاورد‌های پروژه ترویجی شما چطور زندگی آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟ و…

تصویر مقاله، گرافیتی[۱] بر روی یکی از دیوارهای تهران است و نمونه بسیار خوبی از یک پیام ترویجی است. این تصویر به خوبی مشکل را نشان می‌دهد، تاثیر آن را بر زندگی مخاطبان بیان می‌کند و کاملاْ بومی است. این گرافیتی اثر فردی با نام مستعار GEO است که در خیابان قیطریه تهران کشیده شده. جمله کلیدی داخل طرح، ترجمه آیه ۳۰ سوره مبارکه انبیاء است (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کلُ‏َّ شىَ‏ْءٍ حَى): «و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم».

منبع ۱، منبع ۲، منبع ۳


[۱] گرافیتی، یعنی نوشته یا نقش و طرحی که بر‌سطوحی که در تیررس دید اذهان عمومی است می‌کشند.