«ترویج و حمایت‌گری» چیست؟

«ترویج و حمایت‌گری» کلیدی برای حل مشکلات اجتماعی توسط اعضای جامعه
افراد، در مواجهه با چالش‌ها، واکنش‌های گوناگونی دارند. برخی در رویارویی با مشکلات و شرایط نامناسب اجتماعی، با ابراز نارضایتی‌، غرولند می‌کنند ولی کاری برای حل مشکل انجام نمی‌دهند! اما وقتی شما به جای شکایت از مشکل، تصمیم می‌گیرید که بخشی از راه حل باشید، قدمی بردارید و کاری انجام دهید، به یک شهروند فعال تبدیل می‌شوید.
شهروندان فعال، حلقه تعامل جامعه و دولت‌‌ها هستند؛ آن‌ها از یک سو منجر به توانمندسازی جامعه و از سوی دیگر، کمک‌رسانی به دولت‌ها برای دخیل کردن هر چه بیشتر شهروندان و مسئولیت دادن به آنان برای حل مشکلات جامعه می‌گردند.
یک شهروند فعال می‌تواند از طرق مختلفی به بهبود شرایط اجتماعی کمک کند. او می‌تواند به اعضای جامعه خود خدمات ارائه کند، برای مثال با بازگشایی یک مرکز بازپروری برای معتادان و یا تاسیس سازمانی برای توانمندسازی دختران آسیب‌دیده. و یا می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره یک موضوع خاص در جامعه بپردازد (مثلاً آگاه‌سازی مردم درباره مضرات استفاده از ظروف یک بارمصرف برای حفظ محیط زیست)؛ و یا می‌تواند در تعامل با سیاست‌گذاران، به وضع قوانین حمایتی کمک نماید (مثلاً رایزنی با شورای شهر برای تصویب قانون منع استعمال دخانیات در فضاهای سبز).
اگر یکی از دو راه آخر را برای ایجاد تغییر در جامعه خود انتخاب کنیم، مسیر ترویج و حمایت‌گری را برگزیده‌ایم.
 
«ترویج و حمایت‌گری» چیست؟
ترویج و حمایت‌گری[۱] «تاثیرگذاری بر سطح آگاهی و تغییر باور عمومی» و یا «کسب حمایت از گروه‌های موثر و قانون‌گذار، به منظور حل یک مشکل اجتماعی» است.
حرکت‌های ترویجی، گاهی با نام کمپین یا کارزار هم شناخته می‌شوند، اما کارزارها تنها یک شکل از حرکت‌های ترویجی هستند. به طور کلی حرکت‌های ترویجی می‌توانند به شکل‌های مختلف نمود پیدا کنند. برای مثال جمع‌آوری امضا در یک دادخواست (طومار) آنلاین برای حذف یک مکمل غذایی مخرب از ترکیب یک نوشابه پرمصرف که توسط یک شرکت تولید مواد غذایی تولید می‌شود هم می‌تواند یک حرکت ترویجی باشد.
 
اهمیت «فعالیت ترویجی» برای جامعه
اهمیت موضوع «ترویج و حمایت‌گری» در جامعه، از چند جهت احساس می‌شود:

  • ریشه بخشی از مشکلات اجتماعی، در عادات و باورهای نادرست است. در چنین جایی است که حرکت ترویجی، ابزاری برای انتقال آگاهی و اصلاح باور نادرست ایجاد می‌کند که منجر به تغییر رفتار اعضای جامعه می‌گردد. برای مثال راه‌اندازی کمپین روز بدون پلاستیک برای اصلاح عادت استفاده از کیسه‌های پلاستیکی و جایگزینی آن با کیسه‌های پارچه‌ای.
  • برخی مواقع، تغییر، تصویب و یا اجرای یک قانون و یا سیاست خاص، می‌تواند در حل یک مشکل اجتماعی نقش بسیار پررنگی ایفا کند؛ در چنین شرایطی، که نیاز به پشتوانه و حمایت قانونگذاران است، «ترویج و حمایت‌گری» می‌تواند مانند جاده‌ای دوطرفه باشد که به تعامل مردم و دولت می‌انجامد. برای جلب حمایت سازمان‌های مرتبط، ترویج‌گران می‌توانند با رایزنی با مقامات مسئول، حمایت آن‌ها را برای تصویب و یا اِعمال قوانین حمایتی در راستای حل مشکل جلب نمایند. برای مثال، جلب حمایت سازمان محیط زیست در تصویب جریمه برای خرید و فروش سمندر لرستانی که در سال‌های اخیر در معرض انقراض قرار گرفته است.

 
یک پروژه ترویجی دارای قدم‌های مختلف است و اجرای یک پروژه، نیازمند دانش و مهارت‌های متعددی است. با ارائه مباحث مرتبط، در دوره‌های مدرسه پرتو و همین‌طور مقالات منتشره، ما به بازگشایی این قدم‌ها و آموزش این مهارت‌ها می‌پردازیم.
 
تهیه و تدوین:‌مدرسه پرتو

منبع عکس

[۱] Advocacy