اینفوگرافیک: جنسیت و کارآفرینی

یکی از عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی، انگیزه‌های کارآفرینان است. برخی مطالعات نشان می‌دهند زنان و مردان با انگیزه‌های متفاوتی به کارآفرینی روی می‌آورند. این در حالی است که انگیزه‌ها و تفاوت‌های کارآفرینان به خصوص با در نظر گرفتن عامل جنسیت، کمتر بررسی شده است.

گروه طراحی ۹۹، از بیش از  ۵۰۰ کارآفرین آمریکایی خواست که در یک نظرسنجی شرکت کنند تا تفاوت مردان و زنان را در برخورد با کارآفرینی بررسی کند. نتیجه مطالعه آنها را در این اینفوگرافیک با شما در میان می‌گذاریم.

منبع