اینفوگرافیک: از وضعیت زنان در عرصه‌های مختلف جهانی چه می‌دانیم؟

نهاد زنان سازمان ملل متحد داده‌نماهایی  را به مناسبت روز جهانی زنان منتشر کرده است، مدرسه پرتو برخی از آنان را به فارسی برگردانده است. زنان در آینه‌ی آمارهای جهانی.

منبع: نهاد زنان سازمان ملل متحد