اینفوگرافیک: انرژی پاک و قابل دسترس

اهداف توسعه پایدار؛ هدف هفتم: انرژی پاک و قابل دسترس

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید.

تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین

جهان

 • انرژی عامل اصلی تغییرات اقلیمی است و حدود ۶۰ درصد گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند.
 • از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، نسبت جمعیت کره زمین که به انرژی برق دسترسی داشتند از ۷۸ درصد به ۸۷ درصد رسیده است. تعداد افرادی که مطلقا بدون برق زندگی می‌کنند به کمتر از یک میلیارد رسیده است. اگر چه تعداد افرادی که در کشورهای با کمترین به الکتریسیته دسترسی دارند در بین این سال‌ها دو برابر شده است. اما از هر هفت نفر یک نفر همچنان به برق دسترسی ندارد و بیشتر این افراد در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.
 • استانداردهای مصرف بهینه انرژی می‌توانند میزان مصرف انرژی در ساختمانها و صنعت را تا ۱۴ درصد کاهش دهند.
 • صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۷، ۱۰.۳ میلیون نفر را استخدام کرده است که رکوردشکن بوده است.
 • در سال ۲۰۱۶، سه میلیارد نفر (۴۱ درصد جمعیت جهان) هنوز از اجاق‌های غذاپزی‌ استفاده می‌کنند که سوخت‌های آلوده کننده دارند.
 • سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی در جهان  از ۱۷.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. با این حال، تنها ۵۵ درصد از  انرژی‌های تجدیدپذیر از اشکال مدرن و روزآمد این نوع انرژی‌ها برگرفته شده است.
 •   ۵۹ درصد از جمعیت جهان در سال ۲۰۱۶ کاملا متکی بر انرژی‌ها و فن‌آوری پاک بوده‌اند. این سهم در مناطق مختلف بسیار متفاوت است. برای مثال، درصد جمعیتی که روی انرژی‌های پاک تکیه دارند در اروپا و آمریکای شمالی  95 درصد و در صحرای آفریقا ۱۳ درصد است.
 • سه میلیارد نفر در سراسر جهان همچنان از سوخت جامد مانند چوب و مدفوع حیوانات برای پخت و پز و گرما استفاده می‌کنند که باعث می‌شود فضای خانه‌هایشان پر از آلاینده‌های خطرناک شود.
 • در سال ۲۰۱۲، بیش از چهار میلیون نفر به دلیل آلودگی فضای خانه به دلیل استفاده از سوخت جامد  دچار مرگ زودرس شدند؛ ۶۰ درصد آنها زنان و دختران بودند.
 • از سال ۱۹۹۰، انتشار دی اکسید کربن بیش از ۴۶ درصد افزایش یافته است.
 • جمعیتی که به شیوه‌های سالم پخت و پز دسترسی ندارند در سال ۲۰۱۶ مجموعا سه میلیارد نفر برآورد شده است که در سراسر آسیا و آفریقا پخش هستند.

ایران

 • دسترسی به انرژی برق در ایران در مناطق شهری و روستایی ۱۰۰ درصد است.
 • انرژی‌های تجدیدپذیر تنها یک درصد از کل انرژی مصرفی کشور را تشکیل می‌دهند که شامل انرژی‌های آبی (۰.۷ درصد) و سوخت‌های زیستی (۰.۳ درصد) می‌شود.
 • دسترسی به سوخت‌ها و فن‌آوری‌های پاک برای پخت و پز در ایران به ۹۵ درصد می‌رسد.

بازگشت به صفحه اینفوگرافیک اهداف توسعه پایدار