اینفوگرافیک: آب پاک و بهداشتی

اهداف توسعه پایدار؛ هدف ششم: آب سالم و تأسیسات بهداشتی

برای دیدن تصویر در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید.

تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه

جهان

 • ۷۱.۲ درصد جمعیت جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.
 • در سال ۲۰۱۵، ۸۴۴ میلیون نفر هنوز به آب آشامیدنی دسترسی نداشته‌اند.
 • ۲.۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان به ساده‌ترین خدمات بهداشتی برای تصفیه فاضلاب دسترسی ندارند.
 • حداقل ۱.۸ میلیارد نفر از منابع آبی می‌نوشند که به مدفوعات آلوده است.
 • ۳۹.۳ درصد جمعیت جهان از خدمات بهداشتی سالم استفاده می‌کنند.
 • افرادی که در کشورهایی با دولت بی‌ثبات زندگی می‌کنند دو برابر بیشتر احتمال دارد که به ساده‌ترین خدمات بهداشتی دسترسی نداشته باشند و چهار برابر بیشتر احتمال دارد که به آب‌ سالم آشامیدنی دسترسی نداشته باشند. برای مثال، در سال ۲۰۱۵،به طور تخمینی ۴۸۴ میلیون نفر در سراسر جهان در شرایط بی‌ثبات زندگی می‌کردند.. از این تعداد، ۲۸۴ میلیون نفر  به ساده‌ترین خدمات بهداشتی دسترسی نداشته و ۱۸۳ میلیون آب آشامیدنی سالم نداشتند.
 • آب شیرین در دنیا تنها بیش از ۲ درصد سطح زمین‌ را پوشش می‌دهد که این مقدار نیز به طور غیر یکنواخت و نامساوی بین کشورهای مختلف پخش شده است. ۴ درصد از سطح زمین‌های اروپا و آمریکای شمالی را آب شیرین پوشش داده است، در حالی که این پوشش در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه تنها حدود ۱ درصد است.
 • حتی امروزه ۸۹۲ میلیون نفر بدون توالت و در فضای آزاد مدفوع می‌کنند.
 • در سال ۲۰۱۶، ۴ درصد بیمارستان‌ها و ۱۱ درصد مکان‌های خدمات درمانی هیچ گونه سرویس آب نداشتند.
 • در ۲۲ کشور که بیشتر آنها در شمال آفریقا و غرب آسیا هستند، سطح تنش آبی بالای ۷۰ درصد می‌باشد که به این معناست که در این کشورها احتمال وجود کمبود شدید آب در آینده بالاست.
 • در سال ۲۰۱۵، تنها ۲۷ درصد از جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته به خدمات ساده دستشویی دسترسی داشتند.

ایران

 • در سال ۲۰۱۵، ۹۱ درصد جمعیت ایران به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته‌اند.
 • در سال ۲۰۱۵، ۸۸ درصد جمعیت ایران به خدمات ساده تصفیه آب دسترسی داشته‌اند.

بازگشت به صفحه اینفوگرافیک اهداف توسعه پایدار