در این دوره آموزشی موضوعات زیر را به بحث خواهیم گذاشت و با کمک مشاور متخصص در حوزه سازمان‌های مردم نهاد و انجام تمرین‌های عملی، چگونگی تهیه و تدوین منشور رفتاری را خواهیم آموخت.

  • آشنایی با کدهای اخلاقی و رفتاری
  • مهمترین اصول در منشوررفتاری
  • تدوین منشور رفتاری
  • شاخص‌های منشور رفتاری