فعالیت‌های دوره عبارت است از:

  • جلسات مشاوره اختصاصی برای هر یک از طرح‌های ترویجی و تیم اجرایی پروژه؛
  • ارزیابی فعالیت‌های انجام شده و انجام تغییرات احتمالی جهت دسترسی سریع به اهداف پروژه؛
  • تیم‌سازی و ایجاد ارتباط‌ با ذی‌نفعان و بهره‌مندان پروژه؛
  • ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه؛
  • تهیه و در اختیار قرار دادن منابع آموزشی بر اساس نیاز هر پروژه

شرایط ثبت‌نام:

  • قصد اجرای یک طرح ترویج‌گری برای کاهش فساد را داشته باشید.
  • امکان اختصاص وقت کافی به صورت هفتگی برای پیشبرد طرح‌تان را داشته باشید.
  • برای آموختن تکنیک‌های جدید در زمینه ترویج‌گری انگیزه  و برای اجرای طرح پشتکار داشته باشید.