محورهای آموزشی این دوره :

  • بهترین شیوه‌های سلامت دیجیتال،
  • استفاده از رمزگذاری و احراز هویت دو مرحله‌ای،
  • به حداقل رساندن تهدیدهای دیجیتال برای فعالیت‌های آنلاین،
  • شناسایی و پاسخگویی به تهدیدات سایبری،
  • و موضوعات به‌روز دیگر در زمینه امنیت و سلامت دیجیتال