سرفصل‌های آموزشی دوره عبارتند از: 

  • ترویج‌گری و مصادیق حقوق اقتصادی برابر 
  • نیازسنجی، ارزیابی و هدف گذاری هوشمند 
  • شناسایی  و تحلیل ذینفعان
  • طراحی پیام تاثیرگذار و بهره‌گیری از رسانه‌های آنلاین 
  • مشارکت استراتژیک و ائتلاف
  • مدیریت و تجهیز منابع/ برنامه‌ریزی و اجرا