در این کارگاه آموزشی:

  •   با کلیات روزنامه نگاری و جمع‌آوری اخبار و اطلاعات آشنا می‌شویم
  •  درباره روزنامه‌نگاری تحقیقی و گزارش‌گری مشکلات اجتماعی یاد می‌گیریم
  •  چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای روزنامه‌نگاری و گزارش‌گری را می‌آموزیم