چهار کمپین خلاق برای ترویج استفاده از توالت در هند

با این‌که وضعیت اقتصادی شهروندان هند در سال‌های اخیر بهبود یافته است، اما همچنان  جمعیت قابل توجهی از مردم این کشور (حدود ۵۵۰ میلیون)، به توالت دسترسی ندارند. کمبود توالت، به خصوص در مناطق روستایی هند فقط قسمتی از مشکل است زیرا هنوز بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند نیازی به توالت نیست. در واقع  آن را  به عنوان یک اصل مهم بهداشتی قبول ندارند.

 مساله‌ای که مشکلات بهداشتی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. مدفوع انسان‌ها منابع آب‌های محلی را آلوده می‌کند و باعث بیماری‌هایی مانند اسهال می‌شود، رشد کودکان را مختل می‌کند. همچنین نبود توالت‌های عمومی و یا شخصی زنان و دختران را در معرض خطر تهاجم قرار می‌دهد. به همین دلیل برنامه‌ای دولتی با عنوان «هندوستان تمیز» تدوین شده کهمی‌خواهد با ساختن توالت برای همه‌ی شهروندان تا سال ۲۰۱۹، این رفتار را تغییر دهد.

 مساله‌ای که مشکلات بهداشتی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. مدفوع انسان‌ها منابع آب‌های محلی را آلوده می‌کند و باعث بیماری‌هایی مانند اسهال می‌شود، رشد کودکان را مختل می‌کند. همچنین نبود توال‌های عمومی و یا شخصی  زنان و دختران را در معرض خطر تهاجم قرار می‌دهد. به همین دلیل برنامه‌ای دولتی با عنوان «هندوستان تمیز» تدوین شده کهمی‌خواهد با ساختن توالت برای همه‌ی شهروندان تا سال ۲۰۱۹، این رفتار را تغییر دهد

 مساله‌ای که مشکلات بهداشتی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. مدفوع انسان‌ها منابع آب‌های محلی را آلوده می‌کند و باعث بیماری‌هایی مانند اسهال می‌شود، رشد کودکان را مختل می‌کند. همچنین نبود توال‌های عمومی و یا شخصی  زنان و دختران را در معرض خطر تهاجم قرار می‌دهد. به همین دلیل برنامه‌ای دولتی با عنوان «هندوستان تمیز» تدوین شده کهمی‌خواهد با ساختن توالت برای همه‌ی شهروندان تا سال ۲۰۱۹، این رفتار را تغییر دهد.

تا به حال ۸۲  میلیون توالت از هدف اصلی که  ۱۰۰ میلیون بوده، ساخته شده است. اما ساختن توالت همه‌ی ماجرا نیست. کارشناسان سعی می‌کنند دیدگاه‌ها و عمل‌کردها را هم تغییر دهند چرا که پژوهش‌ها نشان می‌دهد حتی بسیاری از کسانی که به توالت دست‌رسی دارند، هنوز ترجیح می‌دهند در فضای باز  اجابت مزاج کنند. حالا و در روز جهانی توالت با چهار کمپینی که استفاده از توالت را در بین شهروندان هندی ترویج می‌کند آشنا می‌شویم:

بچه‌ها بزرگسالان را تشویق می‌کنند

اخیرا دولت کمپینی را شروع کرده است، در این کمپین بچه‌ها بزرگ‌ترها را تشویق می‌کنند که از دست‌شویی استفاده کنند. یکی از مقامات دولتی در این رابطه گفته است:«کودکان عناصری قوی برای ایجاد تحول هستند و از طریق دیدگاه و گفته‌های آنها می‌توانیم موضوع‌های نامطبوع را مطرح کنیم.»

«اگر توالت نداری، هم‌سر هم نداری»

در ایالت هارایانا کمپینی به نام «اگر توالت نداری، هم‌سر هم نداری» در سال ۲۰۰۵ شروع شد و دست‌رسی زنان به توالت را به طور چشم‌گیری افزایش داده است. این کمپین زنان را تشویق می‌کند که ساختن یا داشتن توالت را یکی از شرایط خود برای خواستگاران‌شان کنند. در چند مورد حتی  تعدادی از زنان شوهران خود را به خاطر نساختن توالت ترک کردند. اخیرا تعدادی از دانش‌آموزان دختر ایالت بیهار گفتند که از پدر و مادر خود به جای جواهر، توالت می خواهند.

کاندیداهای انتخابات باید ثابت کنند که توالت دارند

تعدادی از ایالات هند مقررات تازه‌ای برای کاندیداهای پست‌های محلی درست کرده‌اند: کاندیداها بایت ثابت کنند که در خانه خود توالت دارند و از آن استفاده می‌کنند. سال پیش هم دادگاه در یکی دیگر از ایالت هند این قوانین را موجه دانست زیرا ماموران دولتی نوعی مرجع تقلید برای شهروندان حساب می شوند.

خودبنایی در روستاها

کونوار بای یاداو، شهروند ۱۰۴ ساله منطقه دامتاری،  توانست مردم منطقه را قانع کند که  در فضای باز اجابت مزاج نکنند. یاداو تمام اموال خود از جمله چند بُز پر ارزش را فروخت تا بتواند در خانه‌ی خود توالت بسازد. پس از آن، او به تبلیغ ایجاد و استفاده توالت برای همسایگان‌اش پرداخت. او از مزایای داشتن توالت برای هم‌روستایی‌ها می‌گفت و معایب نداشتن آن را شرح می‌داد. این باعث شد که تعداد زیادی از ساکنین دامتاری توالت‌های خود را بنا کنند. همین فعالیت‌های یاداو باعث شد، نارندو مدی نخست وزیر هند با او دیدار و از او تشکر کند.