با ایدز مبارزه کنیم نه با بیماران مبتلا به ایدز

روز جهانی ایدز، روز اطلاع‌رسانی و شکستن تابوهای مربوط به این بیماری است. هر چه بیش‌تر بدانیم، به‌تر می‌توانیم از خودمان و اطرافیان‌مان محافظت کنیم. نه تنها برای یک ترویج‌گر بلکه برای هر شهروند آگاه و مسئولی خوب است که دانش خود را درباره‌ی اچ‌آی‌وی افزایش و آن را ترویج دهد. 

منبع