اینفوگرافیک؛ عوامل محیطی، علت یک مورد از هر چهار مورد مرگ در کودکان

یک مورد از  هر چهار مورد  مرگ کودکان زیر ۵ سال مربوط به  تاثیر محیط‌های ناسالم است. هرساله خطر عوامل پیرامونی مانند آلودگی هوا و محیط زیست، دود دست دوم، آب نامناسب، کمبود آب و بهداشت نامناسب جان ۱/۷ میلیون کودک زیر ۵ سال را می‌گیرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به‌ منظور رسیدن به هدف توسعه هزاره برای بقای کودک، باید میزان مرگ ومیر کودکان کاهش یابد. موضوعی که نه تنها سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بلکه ترویج‌گران و فعالان حقوق کودک و محیط زیست روی آن متمرکز شده‌اند. 

منبع: سازمان بهداشت جهانی