ابزار سنجش شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد و پروژه‌های ترویجی

شفافیت چیست؟ چرا شفافیت مهم مهم شد و اهمیت آن در چیست؟ شفافیت چه نقشی در افزایش کارکرد سازمان‌های دولتی و غیردولتی دارد؟

سوالاتی از این دست بسیار پرسیده می‌شود و افراد زیادی در کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها و مقالات به این بخش از مفهوم و کارکرد شفافیت می‌پردازند.

اما  سوالات مهمتری  هم در حوزه شفافیت مطرح است که شاید کمتر به آن پرداخته می‌شود و یا پاسخ دقیقی برای آنها وجود ندارد.

 معیار‌های شفافیت چیست؟ چگونه می‌توان میزان شفافیت یک نهاد عمومی (دولتی/غیرانتفاعی) را اندازه گرفت؟ چرا شفافیت برای سازمان‌های غیردولتی مهم است؟  چه ابزاری برای سنجش کیفی و کمی شفافیت در سازمان‌ها وجود دارد؟ اقدامات شفاف‌ساز کدامند؟

پاسخ به این دسته از سوالات است که پروژه/تیم/سازمان ما را وارد یک فرآیند شفاف‌سازی می‌کند و به ارتقای سطح شفافیت در جامعه کمک می‌کند.

در مدرسه پرتو سعی کرده‌ایم روی این بخش از سوالات تمرکز کنیم و ابزاری طراحی کنیم که با استفاده از آن بتوان میزان شفافیت سازمان‌ها را  به دو شیوه کمی و کیفی سنجید. با این ابزار به ما کمک می‌کند که درک دقیقی از رتبه و جایگاه شفافیت در هر سازمان‌های مردم‌نهاد داشته باشیم و برای ارتقای سطح شفافیت در آن بکوشیم. 

جداول سنجش کیفی و کمی شفافیت در سازمان‌ها را در فایل ضمیمه می‌توانید ببینید.  اگر می‌خواهید دانش علمی و توانایی عملی خود را در مورد شفافیت افزایش دهید و راه‌های ارتقاء و مواجهه مناسب با چالش‌های آن را تمرین کنید، پیشنهاد می‌کنیم در «دوره شفافیت در سازمان‌‌های مردم‌نهاد و پروژه‌های ترویجی» ثبت‌نام کنید و روش عملی سنجش شفافیت را به کمک تسهیل‌گران این دوره تمرین کنید.

پیشنهاد می‌کنیم برای استفاده از ابزار سنجش شفافیت از فایل اکسل استفاده کنید. برای دریافت فایل اکسل / فایل ورد  می‌توانید با مدرسه پرتو [email protected] تماس بگیرید.