یونیسف

نقاشی‌هایی که عروسک شدند و به بچه‌ها کمک کردند

ایکیا، واسطه‎ی کمک کودکان به یکدیگر شد

پروژه ترویجی یونیسف در مبارزه با خشونت علیه کودکان

اگرچه که تنها برخی خشونت‌های بسیار شدید علیه کودکان به سرخط اخبار کشیده می‌شوند اما خشونت‌های تکراری و کوچک روزمره نیز به کودکان آسیب می‌زنند.