کمپین ضد جراحی پلاستیک

به جراحی پلاستیک «نه» می‌گویم!

نقش «من» به عنوان عضوی از جامعه، در این زمینه چیست؟