کتاب

«کتاب‌خانه‌ی کوچک رایگان»، ایده‌ای که جهانی شد

یکی از شهروندان شهر کوچکی در یکی از ایالت‌های شمالی آمریکا به یاد مادرش که معلم مدرسه و عاشق کتاب و خواندن بود، یک کتاب‌خانه‌ی کوچک شبیه به کلبه طراحی کرد...

روز جهانی یار مهربان

روز جهانی کتاب برای اولین بار برای بزرگداشت نویسنده رمان مشهور دن کیشوت - میگل دِ سِروانتِس توسط کتابفروشان اسپانیایی پایه‌گذاری شد.