کار تیمی

۱۶ راه برقراری ارتباط موثر در محیط‌های کاری

در دنیای امروز «ارتباطات» نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، برای همین لازم است دانسته‌های خود را از این مهارت به روز کنیم و افزایش دهیم

هشت قاتل انگیزه کارمندان

این مقاله نگاهی دارد به برخی عوامل کلیدی در تضعیف انگیزه کارکنان، که با اجتناب از آن‌ها می‌توانیم به کارایی بیشتر تیم و افزایش انگیزه و شکوفایی کارکنان، کمک کنیم.

یازده نکته ساده ارتباطی برای ترویج‌گران

مهارت‌های ارتباطی در پروژه‌های ترویجی نقشی کلیدی دارند. در این مقاله به بررسی یازده نکته کلیدی در برقراری ارتباطی موثر می‌پردازیم.