فساد

یک تجربه موفق در زمینه مبارزه با فساد

همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالین حوزه فن‌آوری اطلاعات، و نهادهای رسمی