فرهنگ شهری

کمپین «از خودمان شروع کنیم» و تاثیر نمایش‌های خیابانی در ترویج

طراحان و اجراکنندگان این کمپین می‌گویند هدف مشخص آن اصلاح «رفتارهای ترافیکی» است.