فرهنگ سازی

«ترویج و حمایت‌گری» چیست؟

ترویج، ابزاری کارا و موثر را برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، در اختیار شما قرار می‌دهد!

هلن کلر- ترویج‌گر حقوق نابینایان

هلن کلر نه تنها به عنوان نابینا-ناشنوایی که ناممکن را ممکن ساخت، شناخته می‌شود، بلکه نقش او به عنوان یک ترویج‌گر که توجه جهانی را به حقوق نابینایان جلب نمود، بسیار ماندگار و حائز اهمیت است.