فرهنگ رانندگی

کمپین «از خودمان شروع کنیم» و تاثیر نمایش‌های خیابانی در ترویج

طراحان و اجراکنندگان این کمپین می‌گویند هدف مشخص آن اصلاح «رفتارهای ترافیکی» است.

کمپینی که بعد از تصادف یک پدر راه افتاد: «من هم خط عابر پیاده را می‌خوانم»

مطالبه این کمپین روشن است: «رعایت حق عابر پیاده، خواست مشترک ماست.»