طرح استفاده از کیسه‌ های پارچه ای

«نه» به کیسه‌های پلاستیک - قسمت اول

راهی برای کاهش دشمنان طبیعت